/ 7 نظر / 21 بازدید
تاویر

درود بر شما بعد از مدتها زیارتتان کردیم خوشحالم از دیدار مجدد مطالب زیبایی دارید از آنها ستفاده کردم و با اجازه می خوام ازشون سیو بگیرم

رویا

بسیار مطالب زیبایی بود استفاده کردم [گل] موفق باشید دوست من[گل][قلب]

مجی

میلاد مهدی موعود (ع) بر شما مبارک[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

sababoy

به امید آن روز که آن منجی عالم برسد و به هر خانه سرشار از عشق حسین عطر خدا هدیه کند. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] عید شما مبارک. Hope to arrive of that world redeemer and donate to each house full of Hosein love God perfume

رضا (عشق من شبنم)

ديدي اي دل غم ِ عشـق دگر بار چه کرد چون بشد دلبـر و با يار ِ وفادار چه کرد؟ آه از آن نرگس ِ جادو که چه بازي انگيخت آه از آن مست که با مردم ِهشيار چه کرد؟ اشک ِ من رنگ ِ شفق يافت ز بي مهري يار طالع ِ بي شفقت بين که درين کار چه کرد؟ برقي از منـزل ِ ليلـي بدرخشيـد سحر وه که با خرمن ِمجنـون ِ دل افگارچه کرد؟ ساقيـا جام ِ مِيَـم ده که نگارنده ي غيب نيست معلوم که درپرده ي اسرارچه کرد؟ آن که پُـر نقش زد اين دايره ي مينـائي کس ندانست که درگردش پرگارچه کرد؟ فکر ِعشق،آتش ِ غم،در دل ِحافظ زد و سوخت يـار ِديرينـه ببينيد که با يار چـه کرد؟ [گل]

فائزه

•*. .•*..*•.ســــــلام .... .•*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*چطوری؟ .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*.من آپمممممممممم.•*..*•. .•*..*•. . .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. اگه مایل بودی بیا ببین .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.شاد باشی مهربون #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. آرزومند آرزوهــــای قشنگت ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´######..•*..*•.

فائزه

•*. .•*..*•.ســــــلام .... .•*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*چطوری؟ .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*.من آپمممممممممم.•*..*•. .•*..*•. . .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. اگه مایل بودی بیا ببین .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.شاد باشی مهربون #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. آرزومند آرزوهــــای قشنگت ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´######..•*..*•.