پست های ارسال شده در آبان سال 1387

خامه زده شده-شکلات مغز دار-کیک اسفنجی-کیک دسری-پیروک-لطیفه

خامه زده شده مواد اولیه : خامه پر چرب .................. 1 لیتر پودر شکر ...................... 250 گرم وانیل ............................ نصف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

قانون خلاقیت

                                       قانون خلاقیتقانونی را که میخواهم راجع به اون بنویسم قانون خلا قیت نام داره.حال این قانون یعنی چه؟ داشتن طرح ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 11 بازدید

راه حلی برای خلاصی از مشکلات

                                           آیادراین اندیشه ایدکه چگونهوازچه راه یکی از مشکلاتتان باید حل شود؟ اگردرچنین وضعی قرار گرفته اید،رهاکنید؛آزادکنید؛خلاص کنید؛بایداز چیزی دست بکشیدیادست ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 15 بازدید

نقش بخشش درآفرینش خلاء

نقش بخشش درآفرینش خلاءبیشترمردم ازواژۀ (عفووبخشایش)می هراسند ومی پندارندکه بایدبه کاری ناخوشایندیانمایشیبرجسته دست بزنند.عفووبخشایش یعنی رهاکردن ارمانها واندیشه هاوباورهاواحساسهاواوضاعوشرایط کهنه.به ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 10 بازدید

قانون افرینش خلاء

 اصل 4حتماشنیده اید که طبیعت خلا:رادوست ندارد.قانون خلا:یکی ازقدرتنمدترین قوانین توانگری است.هرچندعمل کردن به ان ایمانیجسورانه ودلاورانه وماجراجویانه میخواهدتابتوان ثمرات ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید