شکوفایی

بی تو مهتاب شبی باز ازان کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

باز دید کننده عزیز :

بایداعتراف کنم که من به تازگی وارد این وادی شدم وکاملا مبتدی هستم ازشما تقاضا می کنم مرا با

ارسال ایمیل واگاه کردن این جانب ازخواستهای خود از یک وبلاگ خوب

 یاری دهید درضمن ازمطالب شنیدنی وشعرهای شخصی شما استقبال وبا درج نام خودشما دراین

وبلاگ استفاده میشود

قلب

/ 1 نظر / 9 بازدید