# خلاقیت

قانون خلاقیت

                                       قانون خلاقیتقانونی را که میخواهم راجع به اون بنویسم قانون خلا قیت نام داره.حال این قانون یعنی چه؟ داشتن طرح ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 11 بازدید