# دل

بیعدالتی

                                                                              حتی خررررررررهم دل داره                               چرابعضیهااین رانمیخوان                                          بفهمند   
/ 8 نظر / 11 بازدید